Viaparrèsia - bestuursadvies * allianties * leiderschap

Waar wijsheid en kracht samenkomen

De druk op directies en bestuurders van organisaties voor adequate en snelle besluitvorming neemt bovenmatig toe. Mondialisering, complexe samenwerkingsverbanden en gevarieerde belangen van stakeholders trekken hun wissel op harmonie, vertrouwen en besluitvorming binnen bestuursorganen van ondernemingen en not-for-profit organisaties. De belangstelling voor boardroomcoaches en adviseurs met grote bestuurlijke ervaring groeit daarom snel. Als klankbord en raadsman brengen zij verbetering van harmonie en synergie in het bestuursorgaan en dragen zij bij aan helder inzicht, wijze besluitvorming en slagkracht.

Wat doet Viaparrèsia

Viaparrèsia is opgezet door senior bestuurders van ondernemingen. Het is een onafhankelijke en resultaatgerichte partner die bestuursorganen van ondernemingen en instellingen adviseert bij bestuur(der)s-
vraagstukken. Zij bewerkstelligt optimalisatie van besluitvormingsprocessen, brengt waar nodig partijen bijeen voor de vorming van samenwerkingsverbanden en zet in op inspirerend leiderschap en duurzaam handelen. Viaparrèsia fungeert als klankbord en coach, raadsman en initiator/begeleider in processen van Denken (gedachtevorming), Durven (besluitvorming) en Doen (uitvoering) volgens het principe waaraan zij haar naam dankt: ‘het juiste zeggen tegen de juiste persoon op het juiste moment’.

info@vprs.nl

D E   V O L G E N D E   D I M E N S I E   I N   L E I D E R S C H A P

© Viaparrèsia 2010